Την Παρασκευή 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των στελεχών των Ενώσεων μελών των Ε.Ι.C. (Εuropean International Contractors). Με βάση το σύμφωνο που έχει υπογραφεί μεταξύ των EIC και της FIEC παρουσιάστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υφιστάμενων και νέων μελών καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος του Προέδρου της FIEC που συμμετέχει πλέον στους EIC ως μέλος του Δ.Σ. της Οργάνωσης. Ακόμη παρουσιάστηκαν οι δράσεις, ο σχεδιασμός για την επερχόμενη Γενική Συνέλευση, θέματα προϋπολογισμού και στατιστικά στοιχεία του κλάδου. Βασικό σημείο που απασχολεί τα μέλη των EIC είναι η εμπλοκή τρίτων χωρών και το μερίδιο της αγοράς που αποκτούν ολοένα και περισσότερο.

Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε στην συνάντηση αυτή η κα Ελένη Παπαγιάννη