Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε δια του μέλους της Δ.Ε. της Ένωσης Δρ. Αντωνίου Πανά στη διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με τίτλο  :Μια νέα Ψηφιακή εποχή για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα μέσω τεχνολογιών BIM, παρουσιάζοντας τη δράση της FIEC για το DIGIPlace.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ διοργάνωσε αυτή την ημερίδα, με κεντρικό άξονα τη τεχνολογία Building Information Modelling (ΒΙΜ), με βασικό στόχο να ενημερώσει επιχειρήσεις και επαγγελματίες του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με την τεχνολογία αυτή καθ’ εαυτή καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της χρήσης μέσα από πραγματικές εφαρμογές.

Εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΤΕΕ, η ΠΕΔΜΕΔΕ και άλλοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, τις βλέψεις και τα παρεχόμενα κίνητρα, σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου.

Επιπλέον παρουσιάστηκαν πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα επιτυχημένων έργων με λύσεις ΒΙΜ, ενώ τέλος,στα συμπεράσματα αναδείχθηκαν νέα εργαλεία και πρακτικές, ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων, που έχουν στόχο την περαιτέρω εξέλιξη του ΒΙΜ.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης είναι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του κλάδου να αποκτήσουν μία καλύτερη αντίληψη της τεχνολογίας που ήδη αλλάζει τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο.