Να συμπεριληφθεί ο εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  ζητά  η Ένωση από τον Υπουργό, κ. Παναγιώτη Μηταράκη