Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που καθορίζει τη συγκρότηση των Τμημάτων Α ‘και Β’ του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 60/2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Α΄τμήμα ορίστηκε ο κ.  Εμμανουήλ Βράιλας του Νικολάου, ως  εκπρόσωπος  των πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων με αναπληρωτή τον Πέτρο Μαντά, ενώ

στο Β΄Τμήμα ορίστηκε ο κ. Λουκάς Ζησιμόπουλος, εκπρόσωπος  των πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων με αναπληρωτή τον κ.  Θωμά Πανουργιά, μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ