Δημοσιεύουμε την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΣ εδώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Συμβούλιο μετέχουν οι κ.κ. Ευστράτιος Ζησιμόπουλος και Νικόλαος Σαββανάκης, ως τακτικό και αναποληρωματικό μέλος αντιστοίχως, ως εκπρόσωποι των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων