Η σύνθεση του νέου πρωτοβάθμιου  Πειθαρχικού Συμβουλίου του  Υπουργείου  Υποδομών βρίσκεται εδώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Εργοληπτικών Οργανώσεων μετέχει το μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Παύλος Γριτσόπουλος

Η σύνθεση του νέου δευτεροβάθμιου  Πειθαρχικού Συμβουλίου του  Υπουργείου  Υποδομών βρίσκεται εδώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Εργοληπτικών Οργανώσεων μετέχει το μέλος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης, κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος