Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε συζήτηση για τις πτυχές της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) στον Κοινωνικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Στα πλαίσια της προώθησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Δεξιοτήτων (Pact for Skills), η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε δύο φάσεις συζητήσεων εντός της FIEC  αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις υφιστάμενες ανάγκες του Κατασκευαστικού Κλάδου.

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης εντός της Ομοσπονδίας, παρουσιάστηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος για κοινωνικό διάλογο σε ό,τι αφορά τις πτυχές της ΕΕΚ και ιδίως η ανάγκη για ψηφιοποίηση και καινοτομία, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και έργα που βρίσκονται εν εξελίξει τα οποία εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, ανάμεσά τους και το έργο Erasmus+ Construction Blueprint στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι εταίρος υλοποίησης μαζί με την FIEC.

 

Εν συνεχεία, η συζήτηση συνεχίστηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ομάδα Εργασίας για τον Κοινωνικό Διάλογο στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Θέματα αποτέλεσαν ζητήματα που προβλέπει η Επιτροπή στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας, το  Νέο πρόγραμμα για τον κοινωνικό διάλογο, η αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων αλλά και η υλοποίηση του κοινού έργου για τον Αποκεντρωμένο Θεματικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (DESOCO).