Παρατίθεται,  ενημερωτικό σημείωμα   για το  SUSODCO και τις δράσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου