Η ΠΕΔΜΕΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης επικοινωνιακής καμπάνιας για την ανάδειξη του Κοινωνικού Διαλόγου στον Κατασκευαστικό Κλάδο, η οποία προωθείται μέσα από δράσεις  του έργου “SUSODCO | Support of Social Dialogue for an effective future Construction”  παρουσιάζει το status quo του Κοινωνικού Διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε εδώ το video της ΠΕΔΜΕΔΕ για Κοινωνικό Διάλογο για τον Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ευρώπη.

Η προστιθέμενη αξία για την Ένωση μέσα από τη συμμετοχή στο έργο SUSODCO είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, η προώθηση, η προβολή και η ανταλλαγή καλών πρακτικών κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων του Κατασκευαστικού Κλάδου από τα κράτη μέλη της Κεντρικής Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεσμό διαβούλευσης αναγνωρισμένο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμική διαδικασία ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της δικαιοσύνης, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία SUSODCO και τα αποτελέσματα του έργου μέσα από την ιστοσελίδα του έργου εδώ.