Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου διαβιβάζει στην Ένωσή μας τις απόψεις  του Δήμου Τρίπολης σχετικά με την διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ γιατί δημοπρατήθηκε νέο έργο χωρίς να έχουν εξοφληθεί παλαιότερες οφειλές του Δήμου προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων