Υπόμνημα με τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Γ. Ρωμοσιός κατά την διάρκεια επίσκεψης του Προεδρείου στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αν. Μπέζα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αναφέρονται στο υπόμνημα λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος, παρότι ο πλέον παραγωγικός, δοκιμάζεται ιδιαίτερα από την παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Μετά την ανάπτυξη των θεμάτων από τον κ. Ρωμοσιό,  ο υφυπουργός επισήμανε τις  δυσκολίες που υπάρχουν, επειδή τα αιτήματα αφορούν και πολλούς άλλους κλάδους και πιθανώς θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα τυχόν θα επιλύσουν.

Ο κ. Μπέζας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ ότι όσον αφορά στην επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 €, το μέτρο αυτό θα εφαρμοσθεί και θα περιληφθεί στο υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, και θα αφορά και τα εισοδήματα του 2008

Επίσης εξετάζεται η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου στις κοινοπραξίες καθώς και η μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου εισοδήματος με αυξημένες πιθανότητες αποδοχής με το ίδιο νομοσχέδιο.

Επιπλέον ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι λύθηκε και το ζήτημα της ένταξης όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ.

Ο κ. Μπέζας αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επεσήμανε ότι  είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων και συμμερίζεται τα προβλήματα αλλά διευκρίνισε ότι  οι δύσκολες δημοσιονομικές συγκυρίες δεν αφήνουν περιθώρια  για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των εργοληπτών.