πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013. Παραθέτουμε την κοινή ανακοίνωση των Εργοληπτικών Οργανώσεων που περιέχει τα κυριότερα σημεία συζήτησης