Στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Προέδρων των Εργοληπτικών Οργανώσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.  Σταύρου Καλογιάννη. 

 

Η ανακοίνωση των Εργοληπτικών Οργανώσεων