Πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2011 συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε η συζήτηση  αφορούσαν στο ΙΚΑ και στο ΕΤΑΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ μεταξύ άλλων παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της με τις ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, το αναχρονιστικό σύστημα των Σ.Ε.Δ. του ΙΚΑ καθώς και ζητήματα του ΕΤΑΑ (βιωσιμότητα, παροχές κλπ)

Η κα Δρέττα είχε θετική προσέγγιση στα θέματα αυτά και ζήτησε συμπληρωματικά υπομνήματα, με στόχο να επανέλθει με συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Από την ΠΕΔΜΕΔΕ παραβρέθηκαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος ,κ. Γεώργιος Ρωμοσιός, ο Γεν. Γραμματέας, κ. Ευάγγελος Κασσελάς , ο Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης και ο Νομικός Σύμβουλος , κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.