προτείνουν προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με κοινή τους επιστολή οι Εργοληπτικές Οργανώσεις για να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες απο τη μη εξόφληση χρεών απο έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα