με θέμα «Διοικητική  μεταρρύθμιση. Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης» που διοργανώνει το ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γεώργιος Ρωμοσιός συμμετέχοντας στη διημερίδα  παρουσίασε εισήγηση σχετικά με τις θέσεις της Ένωσης για τον έλεγχο και την επίβλεψη των δημοσίων έργων από πιστοποιημένους ιδιώτες, αναδεικνύοντας μέσα από την πρόταση αυτή την αναβάθμιση της εποπτείας και του ελέγχου των δημοσίων έργων, με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Μηχανικού του Δημοσίου και την παράλληλη επιτάχυνση της πορείας των έργων και τη γρήγορη ολοκλήρωσή τους.

Ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώθηκαν σημεία επαφής μεταξύ των παραγωγικών εταίρων (Εργολήπτες – ΕΜΔΥΔΑΣ).