συνεχίζουμε να ζητούμε με επιμονή απο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών σε κοινή επιστολή με την ΠΕΔΜΗΕΔΕ