Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου που αφορά στην είσοδο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, που έχει ιδρύσει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.