ROMOSIOS
 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής, Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2011-2014 της ΠΕΔΜΕΔΕ.  Από το σύνολο των ψηφισάντων εργοληπτών μελών της Ένωσης σε πανελλαδική κλίμακα κατά τη διάρκεια των διήμερων εκλογών, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο συνδυασμός “ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ”, με ποσοστό περίπου 60%  και 8 έδρες και δεύτερη δύναμη ο συνδυασμός «ΑΝΑΤΡΟΠΗ», με ποσοστό περίπου 40% και 3 έδρες. Για τρίτη τριετία επανεκλέγεται Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο κ. Γεώργιος Ρωμοσιός ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου επανεκλέγεται,  για τρίτη φορά, ο κ. Μιχαήλ  Δακτυλίδης και στη θέση του Γενικού Γραμματέα εκλέγεται ο κ. Ευάγγελος Κασσελάς, μέχρι σήμερα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.O Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ  κ. Γεώργιος Ρωμοσιός  σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων δήλωσε τα εξής: «Η επικράτηση της παράταξης “ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ” που είχε την ευθύνη της διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την παρελθούσα τριετία, επιβεβαιώνει την εκ νέου  εμπιστοσύνη από την πλειοψηφία των μελών της Ένωσης, για την συνετή και συνεπή αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου,  έχοντας σαν γνώμονα την προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών της, την ανύψωση του κύρους και της ισχύος της ΠΕΔΜΕΔΕ, και κυρίως την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων και άμεσων υπηρεσιών προς τα μέλη της Ένωσης.»
Επώδυνη η προσεχής τριετία
Ο κ.Ρωμοσιός έκανε λόγο για μια αβέβαιη και εξαιρετικά δυσχερή από πλευράς εξεύρεσης αντικειμένου για τους εργολήπτες όλων των τάξεων, προσεχή τριετία, τονίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα δεν παρέχει πλέον πιστώσεις με τους συνήθεις όρους και οι πτωχεύσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων αποτελούν καθημερινό  φαινόμενο. Αναφερόμενος στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τόνισε ότι αυτό θα δημιουργήσει νέες συνθήκες στην παραγωγή των έργων.
Ο νέος πρόεδρος τόνισε ότι η νέα Διοικούσα Επιτροπή δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει για την επόμενη τριετία, ενωτικά την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια με ενέργειες και δράσεις που έχουν βασικούς στόχους την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, την υποστήριξη των μελών της Ένωσης και την ανάδειξη της ΠΕΔΜΕΔΕ ως του κύριου εργοληπτικό φορέα που εκφράζει μικρούς και μεγάλους.
Στο πλαίσιο αυτό η νέα διοίκηση θα κινηθεί και θα περιλάβει στο πρόγραμμά της  παρεμβάσεις και δράσεις όπως: 
• Επιμονή εκ νέου στο Υπουργείο Οικονομικών για την αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς και για τηνδυνατότητα συμψηφισμού χρεών και απαιτήσεων που να περιλαμβάνει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ.• Πιέσεις για αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ένταξη στο ΕΣΠΑ και γρήγορη δημοπράτηση πολλών μικρών και μεσαίων έργων κυρίως στην περιφέρεια ώστε να αποκτήσουν αντικείμενο οι χειμαζόμενες μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση κατάρρευσης και χρεοκοπίας και παράλληλα να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας και έξοδος από την τρέχουσα κρίση.• Επιμονή προς κάθε κατεύθυνση για δραστική απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε όλατα στάδια παραγωγής των έργων (πτυχία, δημοπρασίες, επιβλέψεις, επιμετρήσεις, πληρωμές, παραλαβές κ.λ.π.)ώστε να έχουμε υγιή ανταγωνισμό, μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.
• Πίεση για κατάργηση των υψηλών εγγυητικών επιστολών που δεν απέτρεψαν τις αλόγιστες εκπτώσεις και αυτόματη σύνδεση των καθυστερήσεων στις πληρωμές με την διακοπή της εκτέλεσης των έργων.
• Αντίσταση στην επιχειρούμενη καθιέρωση της λεγόμενης Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, που θα προσθέσει νέες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις καθώς και στα βαρύγδουπα «Σύμφωνα Ακεραιότητας», που μόνο εντυπώσεις δημιουργούν. 
• Πίεση στην διοίκηση του Ταμείου (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), αλλά και στο εποπτεύον Υπουργείο για απλούστευση και αναβάθμιση της ελλιπούς εξυπηρέτησης των εργοληπτών σε θέματα συντάξεων, νοσηλείων, εγγυητικών κ.λ.π
.• Προσπάθειες για καλύτερη συμπόρευση και σύμπλευση με τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις και το ΤΕΕ στηναντιμετώπιση κα επίλυση των σημαντικών προβλημάτων του κλάδου και επιδίωξη να αποκτήσει ο κλάδος ΕνιαίαΈκφραση εξετάζοντας ακόμη και συνομοσπονδιακής μορφής λύσεις για την δημιουργία ισχυρής και μοναδικής Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργοληπτών.                        
                                

                                                             Αθήνα, 27 Μαϊου 2011            
                                                       Από το Γραφείο Τύπου της ΠΕΔΜΕΔΕ