Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων βρίσκεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπως  ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ  κατά τη  διάρκεια των συνεδριάσεων  της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

Αναμένεται η έκδοση του σχετικού Φύλλου  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως