απαντώντας στο κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων για τη δημοσιότητα των στοιχείων των έργων και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο