Την Τετάρτη 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Σημειώνουμε ότι στη Συνέλευση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης της Δωδεκανήσου (κ. Βαμβουρέλλης, Πρόεδρος), της Εύβοιας (κ. Αγγελέτος, Πρόεδρος και κ. Αντωνίου Γραμματέας) της Μαγνησίας (κ. Τσιρνόβας, Πρόεδρος) όπως επίσης και των νεοσύστατων Τμημάτων ν. Ηλείας (κ. Κατσιαδράμης, Γραμματέας) και Βοιωτίας (κ. Τζαμτζής).

Στη Γενική αυτή Συνέλευση ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της Ένωσης για την προσφορά τους σε αυτή οι κ.κ. Ιωάννης Οικονόμου (πρ. Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ, Πρόεδρος του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ) και Νικόλαος Νεβέσκαλος (πρ. Ταμίας της ΠΕΔΜΕΔΕ).

Παραθέτουμε ορισμένα στιγμιότυπα από τη Συνέλευση.