Η ΠΕΔΜΕΔΕ, στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Πράξης, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιείται την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό  ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ