Κύριε Υπουργέ,

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας, που σας απευθύναμε εν όψει της διαμόρφωσης του φορολογικού νομοσχεδίου για το 2009 αλλά και των προφορικών μας διευκρινήσεων στον τότε Υφυπουργό Οικ. & Οικονομικών και σήμερα Υπουργό, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή μας και επισημαίνουμε εκ νέου τα κύρια άδικα σημεία τα οποία χρήζουν επανεξέτασης και διόρθωσης σε ότι αφορά τον χειμάζοντα κλάδο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που επιπλέον έχει επηρεασθεί και δοκιμάζεται από την παγκόσμια οικονομική ύφεση.