Η Επιτροπή Ελέγχου στην από 31.01.2024 συνεδρίασή της αποφάσισε, κατόπιν των διευκρινίσεων που έλαβε, να δοθεί εκ νέου και για σύντομο χρονικό διάστημα από 19.02.2024 έως και 25.02.2024, η δυνατότητα υποβολής συζύγων και οριστικοποίησης καταλόγων για όλους τους φορείς υπόχρεων που δεν το έχουν πράξει ήδη.
Για τους πιστοποιημένους χρήστες που επικαλέστηκαν ως λόγο μη υποβολής ότι δεν είναι πλέον αρμόδιοι/υπόχρεοι βάσει της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, οι απαντήσεις προωθήθηκαν στα αρμόδια όργανα ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο της υποχρέωσης ή μη και σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου.

Από την ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου  στη  Βουλή των Ελλήνων