Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής, ενημερώνει τα μέλη ότι  οι αναστολές συμβάσεων εργασίας  για τον μήνα Μάρτιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες  θα είναι δυνατές να γίνουν και συνεπώς οι εργαζόμενοι αυτών να λάβουν την Αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με προϋποθέσεις όπως  η πτώση τζίρου μεταξύ  01/04/2019 εως 31/12/2019 και την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, αν έχουν ανοίξει υποκατάστημα το 2020 .

Η απόφαση αυτή δεν αφορά τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές από δημόσια εντολή.