Πληροφορίες για το σεμινάριο με θέμα την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές βρίσκονται εδώ