Έως την 21.12.2020 θα διαρκέσει η  ηλεκτρονική διαβούλευση  για την «Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Καλούνται τα μέλη, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης