Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) . Πρόκειται για την την έβδομη κατά σειρά αύξηση στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ