Με την ΠΟΛ. 1117/2015 ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με τη φορολογική διοίκηση.