Λόγω των υφιστάμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της οικονομικής κρίσης, η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2008, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τα στελέχη τους που επιθυμούν να τακτοποιηθούν οικονομικά προς την Ένωση και να συνεχίσουν να είναι μέλη της.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση αυτή συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση υποβολής σε ρύθμιση οφειλών και να επωφεληθούν από τα προνόμια αυτής.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές ακεραίων προηγούμενων ετών και σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. τα μέλη που θα ενταχθούν σε αυτή θα καταβάλουν το 15% των οφειλών τους με την κατάθεση της αίτησή τους, θα επωφεληθούν από μία περίοδο χάριτος 3 ετών και μετά την περίοδο χάριτος θα καταβάλουν τα οφειλόμενα σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία της Ένωσης.