Στο Νόμο 3746/2009, άρθρα 82  έως και 85 περιλαμβάνονται οι διατάξεις που ορίζουν την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα σχετικά άρθρα  είναι σε κόκκινο πλαίσιο στο συνημμένο αρχείο (απόσπασμα απο το ΦΕΚ Α 27/16-2-2009)