Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 122/21-07-2009 ο Νόμος 3775/2009. Τα άρθρα 40 και 41 αφορούν τους εξώστες και ημιυπαίθριους χώρους.
 
 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 218/29-10-2009 η αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση