Παράταση της ισχύος των σχετικών άρθρων του νέου φορολογικού Νόμου ζητούν με κοινό έγγραφό τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις απο τον υπουργό Οικονομικών