Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανακοίνωσε μία ριζοσπαστική πρόταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ.

Η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι ότι το Υπουργείο ή θα πρέπει να προχωρήσει σε εμπλουτισμό των κλιμακίων της ΑΕΠΠ με έμπειρους Μηχανικούς, με στόχο την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, ή θα άλλως θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με άλλο όργανο, με πληρέστερη σύνθεση και εμπειρία στελεχών, σε ό,τι αφορά στα Δημόσια Έργα  καθώς πλέον η ΑΕΠΠ αποτελεί τροχοπέδη στην συμβασιοποίηση των Δημόσιων Συμβάσεων.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ

Το Δελτίο Τύπου της ΠΕΔΜΕΔΕ