Στις 04 Μαρτίου 2021 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Η Ένωση είχε λάβει μέρος στη διαβούλευση του ως άνω σχεδίου Νόμου καταθέτοντας τις προτάσεις της.

Επιπλέον  η Ένωση εκλήθη και συμμετείχε διαδικτυακά  και ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου  εκθέτοντας τις απόψεις της.

Σημειώνεται ότι το ψηφισθέν κείμενο δεν έχει ακόμα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Μόλις δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης θα το επεξεργαστεί και θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη της