Με τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  σε σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των υλικών και την ολοκλήρωση των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων.

Το ψηφισθέν κείμενο δεν έχει αναρτηθεί ακόμα στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης θα επανέλθει με νεώτερο άρθρο αμέσως μόλις δημοσιευτεί ο Νόμος στο ΦΕΚ.