Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας μετά την έκτακτη κοινή συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης που έλαβε χώρα στις 30.06.2015 στην Αθήνα, κατέθεσε το ακόλουθο ομόφωνο  ψήφισμα.