Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης   των καταστροφών στις υποδομές  στην περιοχή της Θεσσαλίας  η Ένωση  ζητά  από τον Υπουργό Υποδομών να  υπάρξει πρόνοια και πρόβλεψη και για χαμηλού προϋπολογισμού  συνοδά και βοηθητικά έργα ώστε κληθούν να τα εκτελέσουν  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις μικροτέρων τάξεων.