Επιστολή της Ένωσης προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ανάπτυξης με συγκεκριμένη πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της αύξησης των τιμών των υλικών .

Η Ένωση επισημαίνει, εκτός των άλλων, ότι  είναι αναγκαίο να επανέλθει πλήρως ο θεσμός της αναθεώρησης των τιμών και η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης τιμών από την αντίστοιχη Επιτροπή προκειμένου να προστατευθούν οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να τους επιτραπεί η ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχουν ήδη συνάψει.