Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι προσωρινά, από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επηρεάζουν τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών.