Αν συνδέεστε για πρώτη φορά μετά τις 21/09/18 βάλτε σαν κωδικό τον Αρ. Μητρώου σας, και αλλάξτε τον στη συνέχεια