Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα” Η συμπεριφροά των φραγμάτων και οι απαιτήσεις παρακολούθησης” διοργανώνεται στις 17.05.2022 από την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων