Η Πρόσκληση για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών της Ένωσης βρίσκεται εδώ