Δημοσιεύουμε την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ εδώ