Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5309 Β/2020   η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία καθορίζονται τα ποσά των εισφορών για την εγγραφή και κατάταξη στο ΜΗΕΣΔΔΕ των Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης -Διαχείρισης Έργων .

Συγκκεριμένα:

Για τη βαθμίδα Α ορίζεται ποσό εισφοράς 150 ευρώ

Για τη βαθμίδα Β ορίζεται ποσό εισφοράς 230 ευρώ

Για τη βαθμίδα Γ ορίζεται ποσό εισφοράς 310 ευρώ