Επιπλέον των μέτρων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι …»σε υπαίθριες εργασίες , όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα…πρέπει παράλληλα να διερευνώνται και οι καταγγελίες εργαζομένων για δυσμενείς από άποψης θερμικής άνεσης συνθήκες…»