Στη συνεδρίαση της 14/12/2009 της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ ήταν προσκεκλημένος και ο Πρόεδρος  του ΤΣΜΕΔΕ και Α΄ Αντιπρόεδρος του  ΕΤΑΑ κ. Ιωάννης Γαμβρίλης για να ενημερώσει τα μέλη του Τμήματος για τα θέματα του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΠΕΔΕ – Τράπεζα Αττικής), τρίπτυχο που ενδιαφέρει τον κλάδο

 

Ο κ. Γαμβρίλης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Τμήματος Εταιρειών παρέστη στη συνεδρίαση ευχαριστώντας τους συναδέλφους που τον προσκάλεσαν και του έδωσαν την ευκαιρία να ενημερώσει για τα σημαντικά θέματα του Ταμείου.

 

Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι και ο ίδιος είναι μάχιμος εργολήπτης και ακόμη να τονίσει ότι πιστεύει πως οι συνάδελφοί του έχουν  ανοιχτό μυαλό και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή  την ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε και να συνδράμουν στην έξοδο από την οικονομική κρίση που είναι το στίγμα των καιρών.

 

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε.  του  ΤΣΜΕΔΕ/ ΕΤΑΑ γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του  κλάδου μας.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης αυτής αξίζει να υπογραμμισθούν τα κάτωθι :

  • Το Ταμείο μας φέτος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ ως συνεισφορά στα ενοποιημένα ταμεία. Αυτό σημειώνεται γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό πόσο  έχει συνεισφέρει ο εργολήπτης δημοσίων έργων στο Ταμείο μας και στην οικονομία των Ταμείων γενικότερα.
  • Επισημάνθηκε ότι το ΤΠΕΔΕ αντιμετωπίζει προβλήματα και μάλιστα υπάρχει πρόσφατη σχετική μελέτη, η οποία είναι προς επεξεργασία στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων του Ταμείου αυτού.
  • Υπογραμμίσθηκε ότι οι δυνατότητες του Ταμείου μας δεν είναι πολλές γιατί οι πρωτοβουλίες είναι ελάχιστες και κάθε απόφαση έρχεται αντιμέτωπη με  την τροχοπέδη του Υπουργείου.
  • Η έλλειψη προσωπικού είναι σημαντική, γιατί το υπάρχον δυναμικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Το πρόβλημα θα γίνει ακόμη εντονότερο, αν δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να απασχολούνται στο Ταμείο τα άτομα που είχαν προσληφθεί με το καθεστώς των  stages.
  • Τα γραφεία του Ταμείου που εδρεύουν σε 40 πόλεις  ανά την Ελλάδα προς εξυπηρέτηση των μελών μας αντιμετωπίζουν και αυτά το ίδιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Η διάθεση προσφοράς υπάρχει αλλά δυστυχώς η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από την διοίκηση του Ταμείου.

 

Σε αντιστάθμισμα των προβλημάτων ο Πρόεδρος κ. Γαμβρίλης θέλησε να δώσει και έναν τόνο αισιοδοξίας τονίζοντας ότι η Διοίκηση του Ταμείου έχει κάνει αρκετές ενέργειες τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι σύντομα ορατά και αφορούν στις παροχές του Ταμείου προς τα μέλη όπως π.χ. νοσήλεια, χρόνος σύνταξης.

 

Καταλήγοντας ο κ. Γαμβρίλης διαβεβαίωσε ότι η Διοίκηση θα συνεχίσει να προσπαθεί για το καλύτερο και ότι είναι ανοιχτή τόσο σε προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου όπως επίσης και στην αναφορά και επισήμανση των προβλημάτων ώστε να γίνει προσπάθεια επέμβασης και επίλυσής τους στο μέτρο του δυνατού.