Στις 02 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν οι γενικότερες  θέσεις της Ένωσης για την συνολική αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, η ανάγκη παράτασης του ΕΣΠΑ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο η χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ, η κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων και στις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων και φυσικά το φλέγον θέμα της αρνητικής αναθεώρησης που ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα  και η ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ρωμοσιός συζήτησε και το θέμα της κατάργησης των κατωτάτων ορίων εγχειρίζοντας και την γνωμοδότηση του κ. Ταγαρά (έγκριτου Νομικού του ενωσιακού δικαίου) που εκπονήθηκε μετά από πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ προκειμένου να θεμελιωθεί και νομικά το δίκαιο αυτό αίτημα.

Παράλληλα ο κ. Ρωμοσιός ενημέρωσε και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τις κινήσεις, τις οποίες έχει ξεκινήσει η Ένωση  για το θέμα των εμπειροτεχνών, δηλαδή για τα προβλήματα από τη συμμετοχή και την εκτέλεση δημοσίων έργων από εμπειροτέχνες, θέμα συνυφασμένο και με την αδήλωτη εργασία. Ταυτόχρονα,  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ενημερώθηκε και για την παράλληλη κίνηση που γίνεται στα πλαίσια της FIEC για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς είναι κάθετο σε τέτοιες πρακτικές.

Ένα επιπλέον θέμα που συζητήθηκε είναι και το ζήτημα της κατάχρησης δημοπράτησης δημοσίων έργων υπό το νομικό πλαίσιο των διαγωνισμών προμηθειών που εμφανίζονται κατά κόρον, αποχαρακτηρίζοντας αυτούς τους διαγωνισμούς από δημόσια έργα και μειώνοντας υπερβολικά το αντικείμενο εργασιών των εργοληπτών δημοσίων έργων.

Τέλος έγινε ιδιαίτερη μνεία και για τον εκσυχρονισμό του πλαισίου και της λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., όπου ο Πρόεδρος κ. Ρωμοσιός ανέλυσε τις παθογένειες του συστήματος, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα απλοποίησης των διαδικασιών και της απεμπλοκής από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε ικανοποιητικό κλίμα και ζητήθηκε και η συνδρομή του Επιμελητηρίου στα θέματα που αφορούν στον εργοληπτικό κλάδο.