Την Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ με ευρεία συμμετοχή μελών και την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου συνεδρίασαν διαδικτυακά η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ από κοινού με την Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Οι συνεδριάσεις ήταν άκρως εποικοδομητικές έγινε ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη όλων των οργάνων απέστειλαν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να τις επεξεργαστεί η Νομική Υπηρεσία και να κατατεθούν οι θέσεις και οι προτάσεις της Ένωσης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.